Jedzenie mi??o??ci Ô?? naturalne afrodyzjaki i wspomagacze libido


Zaburzenia seksualne i libido bywaj─? jednym z pierwszych sygna????w, ??e organizm do??wiadcza innych problem??w b─?d?? proces??w chorobowych. Dlatego nale??y si─? im bli??ej przyjrze─? i zasi─?gn─?─? porady lekarskiej, je??li te si─? przed??u??aj─? Ô?? radzi Dietetyk specjalizuj─?cy si─? w dietach p??odno??ci. Warto te?? szczeg????owo przeanalizowa─? sw??j spos??b od??ywiania i pami─?ta─?, ??e libido i serce lubi podobn─? diet─?.

M??oda para w ??????ku

Afrodyzjaki i sk??adniki mineralne cenne dla utrzymania libido

Prawid??owa dieta powinna nam dostarcza─? sk??adniki potrzebne do optymalnego utrzymania wszystkich funkcji ??yciowych naszego organizmu. W okresie stara?? o dziecko szczególnie b─?dzie nam zale??e─? na utrzymaniu p??odno??ci oraz libido na w??a??ciwym poziomie. Wiemy, jak wa??ne s─? w tym kontek??cie selen i cynk (https://fertinea.pl/planujesz-ciaze-nie-zapomnij-o-selenie). Przypomnijmy, ??e odpowiedni poziom selenu wspomaga w??a??ciw─? ruchliwo??─? plemników, a odpowiednia dawka selenu w diecie mo??e nawet zwi─?kszy─? libido, szczególnie u m─???czyzn. Dlatego mo??emy uzna─?, ??e potrawy i przek─?ski zawieraj─?ce orzechy brazylijskie, mi─?so, ryby, pe??ne ziarna zbó??, nasiona ro??lin str─?czkowych czy jaja mog─? by─? naszymi codziennymi afrodyzjakami.

Cynk bierze udzia?? w syntezie testosteronu – m─?skiego hormonu p??ciowego odpowiadaj─?cego za regulacj─? pop─?du seksualnego. Niedostateczny poziom cynku we krwi i w diecie mo??e prowadzi─? do zaburze?? produkcji testosteronu, a co za tym idzie znacznego obni??enia libido. Naszymi codziennymi afrodyzjakami uzupe??niaj─?cymi cynk mog─? tu by─? pestki dyni, sezam, migda??y, mi─?so i pe??noziarniste produkty zbo??owe, a tak??e owoce morza ze szczególnym uwzgl─?dnieniem najs??ynniejszego afrodyzjaku, czyli ostryg, które ze wzgl─?du na dost─?pno??─? i cen─? s─? opcj─? raczej od??wi─?tn─?.

Wiemy ju??, które pokarmy i dlaczego przyczyniaj─? si─? do poprawy funkcji seksualnych – dodaje dietetyk p??odno??ci i wymienia poszczególne pozycje menu.

Dzia??anie ro??lin i potraw dla zwi─?kszenia libido cieszy??o si─? zainteresowaniem ju?? w czasach staro??ytnych. Wiele z obserwacji i wierze?? sprzed lat zosta??o potwierdzonych przez naukowców. Poni??sza lista przedstawia najbardziej warto??ciowe pozycje!

Czosnek zawiera allicyn─? – zwi─?zek, który poprawia kr─???enie krwi i dzi─?ki temu podnosi libido.

Czekolada – poprawia nastrój. Po jej spo??yciu w mózgu uwalnia si─? serotonina – hormon szcz─???cia, który odpowiada za lepsze samopoczucie i za wi─?ksz─? ochot─? na seks. Ale uwaga! – czekolada powinna by─? gorzka, minimum 70%, bo nadmiar cukru niweluje pozytywne efekty czekolady.

Przyprawy – lubczyk, chilli, ga??ka muszkato??owa, cynamon, wanilia – dzia??aj─? stymuluj─?co i podniecaj─?co. Lubczyk jest staropolskim afrodyzjakiem, ale jest ??wietnie znany w innych krajach bliskich i dalekich.

Awokado – mi─???sz awokado zawiera du??o witaminy E, która dodaje wigoru i energii oraz jest silnym antyoksydantem. Zdrowe kwasy t??uszczowe wp??ywaj─? pozytywnie na poziom testosteronu. 

Orzechy – w??oskie, laskowe oraz migda??y przyczyniaj─? si─? do udanego seksu dla obojga p??ci ze wzgl─?du na du??─? zawarto??─? witamin z grupy B i magnezu.

Arbuzy – zwane naturaln─? viagr─?, ale te?? inne owoce jak morele i brzoskwinie pobudzaj─?ce m─?skie zmys??y. Banany za?? zawieraj─? mikroelementy podnosz─?ce poziom szcz─???cia i hormonów p??ciowych.

Pomidory – zwane tak??e jab??kami mi??o??ci, pe??ne silnych przeciwutleniaczy.

Ekstrakty z ro??lin takich jak ??e??sze??, owoce cytry??ca, guarana, maj─? potwierdzone dzia??anie wzmacniaj─?ce uk??ad nerwowy, tonizuj─?ce zarówno fizycznie jak i psychicznie, a tak??e przywracaj─?ce pop─?d p??ciowy. W wielu krajach znane s─? jako afrodyzjaki i mog─? wspiera─? terapi─? objawów dysfunkcji seksualnych.

Pami─?tajmy, ??e zmiany w diecie nie powoduj─? natychmiastowych efektów, zazwyczaj wymagaj─? czasu i ??e zawsze lepiej zapobiega─? ni?? leczy─?.

Menu wspieraj─?ce libido - przepisy

Pstr─?g pieczony z lubczykiem (porcja dla 2 osób)

Sk??adniki:

 • 2 wypatroszone pstr─?gi
 • 4 ??y??eczki soku z cytryny (mog─? byc pomieszane z sokiem z pomara??czy)
 • 1 ??yzka oliwy z oliwek
 • 4 ga??─?zki ??wie??ego lubczyku
 • 2-3 z─?bki czosnku
 • mas??o

Pstr─?gi zamarynowa─? w soku z cytryny, soli i oliwie z oliwek i odstawi─? do lodówki na minimum godzin─?. Z po??owy lubczyku, czosnku przeci??ni─?tego przez prask─? i mas??a zrobi─? mas??o zio??owe, uformowa─? dwie pod??u??ne kostki i w??o??y─? do lodówki.

Pstr─?gi u??o??y─? w naczyniu ??aroodpornym, w??o??y─? do ??rodka pozosta??e ga??─?zki lubczyku i piec oko??o 20 minut w 180 C. Przed podaniem w??o??y─? do ??rodka mas??o zio??owe. Najlepiej serwowa─? z zielonymi warzywami. Mo??na te?? posypa─? upra??onymi p??atkami migda??owymi.

 Zupa z awokado

Sk??adniki:

 • du??e dojrza??e awokado
 • kartonik lub puszka pomidorów
 • papryczka chilli
 • cebula lub por
 • puszka kukurydzy
 • sok z po??owy cytryny lub limonki
 • 2 z─?bki czosnku
 • 2 ??y??ki oliwy z oliwek
 • pó?? litra bulionu warzywnego
 • 150 ml mleka (mo??e by─? ro??linne, ale nie s??odzone)

Mi─???sz awokado zgnie??─? widelcem i pomiesza─? z sokiem z cytryny. W garnku podsma??y─? przez kilka minut  na oliwie pomidory, kukurydz─?, czosnek przeci??ni─?ty przez prask─?, chilli i pora. Po??ow─? obsma??onych warzyw w??o??y─? do blendera wraz z awokado i zmiksowa─?. Do garnka z warzywami dola─? bulion i mleko i gotowa─? na wolnym ogniu przez kilka minut. Warzywa z awokado doda─? na sam koniec i dok??adnie wymiesza─?.

Smacznego!

 

 Przejd┼║ do sklepu FERTINEA

Chcesz dowiedzie─ç si─Ö wi─Öcej?

Nasi konsultanci odpowiedz─ů na Twoje pytania

* - pola wymagane